Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility GTM-TR9H6R2
 
Smart-home-HP.jpg

רשת חזקה ויציבה תקבע את יציבות ופעולתם הרציפה של כל האלמנטים הדיגיטליים בבית.

בהם הבית החכם מצלמות האבטחה ורשתות ה WIFI.

מערכת בית חכם                 משווקת ומיוצרת על ידי סמיקום ומביאה עמה את מהפיכת הבית החכם בישראל.

החברה פועלת בתיאום עם מכון התקנים הישראלי.

הפיכת בית קיים לבית חכם מתאפשרת תוך שעות ספורות בלבד, ללא צורך בהכנה מוקדמת ושינוי תשתיות בבית.

BSwitch

מוצרי בית חכם מגוונים לשליטה על מכשירי החשמל בבית. כל מה שמחובר לחשמל יכול להיות נשלט.

התקדמו לבית חכם...

האתר בשיפוץ ויעל שוב בקרוב...עימכם הסליחה...